Geriatri

Geriatri er læren om alderdommens sygdomme. Man kan ikke afgrænse gruppen af geriatriske patienter til enkelte diagnoser eller enkelte symptomer.

Når der opstår akut sygdom eller akut forværring af eksisterende sygdom vil den geriatriske patienten oftest blive svækket. Det kan betyde tab af fysiske, psykiske eller sociale færdigheder. Gruppen af geriatriske patienter lider typisk af ét eller flere symptomer som fx dårlig balance, forvirring, fejlernæring og vægttab og depression. Derudover er de ofte i behandling med mere end fem slags medicin.

Hjælpemidler til bedre livskvalitet i alderdommen

I den sene alder spiller livskvaliteten ofte en endnu større rolle end tidligere i livet. Det gør det, fordi aldringen kan betyde nedsat funktionsevne.

Cobi Rehabs hjælpemidler bidrager til, at det enkelte menneske kan opnå og vedligeholde bedst mulige funktionsevne og dermed et selvstændigt og meningsfuldt liv.