Samarbejdspartnere

Cobi Rehabs samarbejdspartnere spænder bredt. Fra Professionshøjskoler over hele landet til den offentlige sektor, herunder kommuner i hele landet.

Cobi Rehab er desuden medlem af Ergoterapeutforeningens Advisery Board, CareNet, ViHS (Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri), ViTSi og SidLigGodt. Vi samarbejder endvidere med universiteter, herunder DTU.

CSH Aarhus og CVK Odense
Cobi Academy samarbejder med CSH Aarhus (Center for Syn og Hjælpemidler) og CVK Odense (Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi) i forhold til afholdelse af temadage.

Københavns Professionshøjskole og DTU
En af Cobi Rehabs samarbejdspartnere gennem mange år er Københavns Professionshøjskole, hvor vi fungerer som praktikplads og specialevejleder for de ergoterapeutstuderende fra KP.

Vi har også samarbejdet med DTU i mange år, hvor flere hold studerende har skrevet opgave om Cobi Rehabs hjælpemidler, ligesom flere af vores studentermedhjælpere er hentet direkte fra DTU.

Leverandør til den offentlige sektor
Cobi Rehab ApS var blandt de 1% største leverandører til den offentlige sektor i 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021.

Cobi Rehab er medlem af

– Ergoterapeutforeningens Advisery Board

Her bidrager vi med faglig sparring på lovmæssige tiltag og høringer på hjælpemiddelområdet.
– Dansk Standard

Her sidder vi med i forskellige arbejdsgrupper omhandlende bl.a. standarder på området for vekseltryksmadrasser.
CareNet
– ViHS (Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri)
– ViTSi
– SidLigGodt

SKI

Cobi Rehab er leverandør på en SKI-rammeaftale og kan levere Cobi Cura X10 vekseltryksmadrassen på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.