Demens – de sene stadier

Hjælpemidler til særlige behov hos mennesker med demens

Demente i de sene stadier har ofte nogle helt særlige behov, hvilket stiller store krav til hjælpemidlets funktioner og holdbarhed. På grund af dysfunktionerne i hjernen har demente det meget svært med nye pludseligt opståede situationer. Det kan medføre blandt andet angst og aggressivitet. Ofte har de stor gavn af forskellige sansestimuli og kropsafgrænsning.

Cobi Rehabs hjælpemidler til demens i de sene stadier kan bidrage til mere tryghed og ro, og mindre grad af isolation for demensramte. Hjælpemidlerne kan også tilføre flere sansestimuli, og dermed mere livskvalitet.

Tilpasning af hjælpemidler

Når Cobi Rehabs konsulenter tilpasser et hjælpemiddel til et menneske med demens, ved de præcis, hvad der skal til for at skabe en beroligende og tryghedsskabende kropsafgrænsning hos borger.

Og når der engang er etableret optimal støtte og kropsafgrænsning i fx en Kelvin kørestol, er resultatet ofte smertelindring, roligere vejrtrækning, mindre angst og en mindre udadreagerende adfærd.

Nogle borgere formår endda med den rette støtte og stimulering at generhverve sig tabte aktiviteter. Det kan være aktiviteter som at spise selv, formulere sig og rumme andre mennesker i sociale sammenhænge.