Praktikophold hos Cobi Rehab

okt 22, 2021Ergoterapeutstuderende, Fagligt

Skrevet af: Mette Söderberg

I Cobi Rehab samarbejder vi med mange uddannelsesinstitutioner. Og  vi er glade for at bidrage til et højt fagligt niveau på uddannelser og på praktikophold hos Cobi Rehab.

Helt konkret udvikler vi sammen med studerende, fra fx Københavns Professionshøjskole (ergoterapeutuddannelsen) og Ingeniørhøjskoler,  produkter, brugervejledninger og studier om brugeroplevelser og kundebehov.

Vores ergoterapeut, Mette Hornbæk Søderberg underviser flere gange om året ergoterapeutstuderende og studerende på tværprofessionelle forløb. Udgangspunktet for undervisningen er oftest 24-timers positionering og bariatri. Undervisningenforegår dels på praktikophold hos Cobi Rehab, men Mette Hornbæk Søderberg er også tilknyttet KP Skolen som sparringspartner.

Se videoen, hvor fire 6. års ergoterapeutstuderende fortæller om deres innovationspraktik og opgaveskrivning hos Cobi Rehab i efteråret 2021.