Hvad er bariatri?

Hvad er bariatri, bliver vi tit spurgt om. Det kan vi godt forstå, for det er heller ikke et ord, man lige kan gætte betydningen af. Bariatri kommer fra det græske ord baros, der betyder tyngde. Ordet bariatri fik sit indtog i det danske sundhedsvæsen i starten af 2000.

En bariatrisk borger eller patient har et BMI på over 35 ofte fulgt af fedmerelaterede sygdomme som fx hjerte-kar-sygdomme, diabetes og slidgigt.

Det er ikke alle steder, at man bruger termen bariatrisk patient eller borger. Nogle steder kan man stadig møde sundhedsprofessionelle, der bruger ord som adipøs patient, borger med svær overvægtig, plus size patient eller XXL patient.

I Cobi Rehab anser vi ordet ”bariatrisk borger” for at en neutral betegnelse, men vi veksler i vores kommunikation mellem bariatrisk borger og borger med svær overvægt.

Svær overvægt er anerkendt som sygdom af WHO og af de amerikanske sundhedsmyndigheder. Svær overvægt er desværre ikke anerkendt som sygdom i Danmark endnu. Det er noget man blandt andet i Dansk Pædiatrisk Selskab arbejder på at ændre, så svært overvægtige børn og unge kan få stillet diagnosen ”Kronisk overvægtig” på lige fod med sygdomme som fx astma og leddegigt.

Stigmatisering af overvægtige

Stigmatisering af overvægtige kan ses af ordvalget fx ”fede mennesker”, men findes også i sundhedskommunikationen mellem fx patient og læge, hvor ord, vendinger, fordomme og uvidenhed kan skabe afstand mellem patient og sundhedsvæsnet. En afstand, der i sidste ende kan have store mentale og fysiske konsekvenser for patienten.

Stigmatisering kan også være bevidst eller ubevidst udbredelse af misopfattelser af overvægtens biologiske årsager og følger. Eller det kan være stigmatisering via fysiske genstande i sygehusvæsenet,  som fx patientstole og senge, der ikke er beregnet til borgere på 200 kg og opefter.

Stigmatisering af overvægt er noget man i højere og højere grad handler på i ind- og udland. Her kan nævnes afholdelse af konferencer og workshops, forskning, videndeling og Joint international consensus statements.

Hvad er fedme?

Som nævnt tidligere defineres graden af fedme ud fra en persons BMI. BMI udregnes ved at dividere vægt (i kilo) med højde (i meter) ganget med sig selv.  Det vil sige, at en person som er 180 cm høj og vejer 90 kg, har et BMI på 27,77 => 90: (1,8 x 1,8) = 90:3,24 =BMI 27,77.

Fordelen ved BMI som metode til udregning af en persons masse er, at den enkel og kan bruges af alle. Ulempen er, at resultatet ikke skelner mellem fedt- og muskelmasse. Resultatet viser heller ikke, hvor på kroppen fedtet er sidder. Sundhedsmæssigt og funktionsmæssigt har det nemlig stor betydning, hvordan fedtet er fordelt på kroppen.

Når fedtdepoter primært sidder på bagdel, hofter og lår kalder vi det den pæreformede krop.

Sidder fedtet i og omkring maven kalder vi det den æbleformede krop. Denne fedtfordeling er den farligste, da fedt på maven hober sig op mellem vores indre organer og konstant belaster vores kredsløb med en tyk blodstrøm af fedt.

Mavefedt øger derfor risikoen for at få livsstilssygdomme som fx diabetes og hjerte-kar-sygdomme.

Din talje måler du med et målebånd lagt rundt om din afslappede mave.

Normalvægt/Overvægt/Svær overvægt:
Kvinder under 80 cm/80-88 cm/over 80 cm
Mænd under 94 cm/94-102 cm/ over 102 cm

Vidste du, at vi ogå har en blog? Her bliver du klogere på cases og hjælpemidler.

Følg linket til overblik over vores bariatriske hjælpemidler.

Henrik – husmodel og bariatrisk borger.
bariatriske hjælpemidler