Mission, vision og værdier

Mission – positioneringsløsninger til immobile mennesker

Vores mission er at udvikle, sælge og servicere positioneringsløsninger til immobile mennesker for derigennem at hjælpe dem til at opnå forbedret livskvalitet. For at kunne opnå den mission har vi en tæt og konstruktiv dialog med vores kunder.

Vision – kundetilpassede positioneringsløsninger

Det er vores vision at være det foretrukne valg for voksne mennesker med behov for positioneringsløsninger.

Fordi vi sælger de bedst kundetilpassede positioneringsløsninger på markedet, forstår og løser vores kunders specifikke behov (både bruger og plejepersonale) og yder en hurtig og proaktiv service både før, under og efter salget.

Vi vil være en unik arbejdsplads, hvor medarbejdere trives, gror og sætter kundernes behov i centrum.

Fordi vi prioriterer vidensdeling og kompetenceudvikling, så medarbejderne altid har et højt og tilstrækkeligt niveau til meningsfuldt og kompetent at kunne udføre deres arbejdsopgaver med frihed under ansvar samt rådgive og servicere vores kunder selvstændigt.

Vi vil være en attraktiv partner for vores kunder, leverandører og øvrige interessenter (herunder HMI-basen).

Fordi vi gennem et åbent og gensidigt respektfuldt samarbejde deler viden og hjælper hinanden med at udvikle behovsspecifikke og evidensbaserede positioneringsløsninger til immobile mennesker. Hjælpemidler som hjælper immobile mennesker til en forbedret livskvalitet.

Værdier

Vi har en håndfuld værdier, som er det vi dagligt arbejder for at følge.

Kvalitet
• Vi sikrer, at vores hjælpemidler og positioneringsløsninger har den ønskede funktion og effekt for kunden
• Vi sikrer, at vores kunder altid har fået vejledning i rette brug af produktet

Service
• Vi sikrer, at vores produkter altid leveres til tiden
• Vi er leveringsdygtige og rykker ud med kort varsel

Viden
• Vores hjælpemidler er altid baseret på solid viden om brugen af produktet og effekten til at afhjælpe problematikken for patienterne, borgeren og/eller plejepersonalet
• Vores medarbejdere har et exceptionelt højt vidensniveau indenfor den enkeltes arbejdsfelt
• Vi skaber sammenhæng mellem viden, posotioneringsløsning og service

Empati
• Vi udviser empati for vores kunder og deres ofte problematiske situation
• Vi tager udgangspunkt i kundens udfordring og finder sammen med kunden den bedste løsning til prisen. Det skaber tillid og tryghed, så kunden vender tilbage

Respekt og ansvar
• Vi har respekt for hinanden og vores arbejde. Alle har en rolle og er vigtige for Cobi Rehab
• Vi har forståelse for de forskellige arbejdsprocesser, og tager ejerskab i de individuelle arbejdsopgaver