Sådan måler du en bariatrisk patient

Bevillingen af en kørestol til en bariatrisk patient kræver overvejelser og vurderinger.

Du skal som sundhedsfaglig forholde dig til blandt andet funktionsniveau, kropsform, kørebehov, forflytning, tryksår, smerter og behovet for støtte.

Måltagning er også en vigtig terapeutisk opgave i en kørestolssag. Derfor får du her et skema, som i tekst og billeder guider dig igennem måltagningen. Måleskemaet er dit redskab til en systematisk måltagning, som hjælper dig til at vælge den rette kørestol, eventuelt tilbehør til kørestolen og korrekt indstilling.

Brug gerne måleskemaet til “at lære fra dig”, hvis du selv har indgående erfaring med bariatriske patienter og hjælpemidler, men mangler et visuelt materiale, der viser de forskellige målepunkter.

God læselyst!

PS Husk, at du altid kan kontakte os for sparring i forhold til komplekse positioneringsopgaver. Ring 7025 2522.

Lejringsguide