Kunde hos Cobi Rehab

Kunde hos Cobi Rehab

Fuld kundetilfredshed

Som kunde hos Cobi Rehab vil du opleve en service, der sikrer dig fuld kundetilfredshed.

Vi sætter en ære i at udvise empati, fleksibilitet og brugervenlig rådgivning om vores produkter. Vi leverer hjælpemidler og specialløsninger til brugere i kommuner over hele landet.

Alle vores konsulenter er faguddannede og erfarne. De yder derfor sundhedsfaglig kompetent vejledning og service af høj kvalitet.

Vores konsulenter sparrer med brugere, personale og terapeuter i positioneringsløsninger, så det bedste hjælpemiddel ender hos brugeren.

 

Cobi Rehabs konsulenter har en naturlig tæft for omgåelse af personale og brugere og optræder professionelt, omsorgsfuldt, med diskretion og etisk korrekthed.

Cobi Rehabs konsulenter har stor erfaring i at implementere og tilpasse hjælpemidler og positioneringsløsninger i kommuner, i hjemmet eller på plejecentre.

Vores konsulenter forlader ikke brugeren, før hjælpemidlet eller positioneringsløsningen fungerer optimalt.

Læs mere herunder om vores hjælpemidler og specialløsninger til brugere.

Find os på HMI-basen.

Følg os på LinkedIn.

Specialløsninger til hjælpemidler

3 meter lang og maksimalt 2 kg i vægt. Vi taler om en specialsyet Cobi lejringspude, som skal anvendes i 24-timers lejringen af en delvis selvhjulpen hjemmeboende bruger. Den specialdesignede pude er blot én af mange de mange specialløsninger, som Cobi Rehab udvikler for brugere over hele landet.

Andre specialløsninger kan være fysiske ændringer af et hjælpemiddel, fx forlængelse af et rygmodul og specialvinklede ben- eller fodstøtter. Elektriske specialløsninger kan fx være montering af hjælpemotor og el-tilt eller joystick. Det gør, at funktionshæmmede brugere selv kan håndtere deres kørestol.

Når vi laver specialløsninger, sker det på basis af konsulentens besøg hos brugeren. Det kan være et besøg foretaget ved leveringen af hjælpemidlet. Det kan også være et genbesøg, hvor terapeuten redegør for de problematikker, som er blevet observeret siden hjælpemidlet blev taget i brug.

Fotodokumentation og noter

I langt de fleste tilfælde kan vi tilbage på værkstedet, ud fra fotodokumentation, terapeutens input og konsulentens noter, udvikle en permanent og sikker løsning. Først når vi fra Cobi Rehabs side er helt sikre på, hvordan vi udfører ændringerne i praksis, henter vi hjælpemidlet hos brugeren.

Der vil være dage, hvor brugeren må undvære fx kørestolen, men oftest drejer det sig kun om 1-2 dage. I enkelte tilfælde kan vi udføre ændringerne på stedet, men som oftest vil den skulle udføres på vores lager på hovedkontoret i Kastrup.

Når ændringerne er udført, sender vi hjælpemidlet retur tilbage med en konsulent, som sammen med bruger og terapeut eller plejepersonale vurderer løsningen. Vi har en succesrate på 90-95 % for vores specialløsninger, så derfor er det kun få tilpasninger, der igen må forbi vores dygtige serviceteknikere.

Priser og mere information

Specialløsninger er ikke gratis. Men det er de indledende og afsluttende konsulentbesøg som udgangspunkt. Prisen for en specialtilpasning afhænger af opgavens størrelse og ligger fra 1000 kr. og opefter. Kontakt os på 70 25 25 22 eller cobi@cobi.dk, hvis du vil høre mere om vores hjælpemidler og specialløsninger.

Find også vores hjælpemidler på HMI-basen.