7025 2522

Demens – de sene stadier

Positioneringsløsninger til helt særlige behov

Bariatri

Positioneringsløsninger til svært overvægtige alle døgnets timer

Neurologiske skader

Intelligente positioneringsløsninger

Palliation

Værdig lindring i livets sidste del

Afprøvning af hjælpemidler

I Cobi Rehab lægger vi stor vægt på at en afprøvning skal være en god og ikke grænseoverskridende seance. Derfor tilrettelægger vi afprøvninger i samarbejde med plejepersonale og eventuelt pårørende.

Support

Ring til Mariann hvis du har et spørgsmål