Cobi Academy | Temadage

Cobi Academy

Gratis undervisning i lejring hos Cobi Academy får du i vores eget undervisnings- og videndelingscenter. Her kan du få undervisning i nyeste viden inden for både ergoterapeutfaget og lejring, det vi også med fagord kalder positioneringsløsninger.

Vores undervisning og temadage dækker de fem patientkategorier, som vi primært beskæftiger os med, nemlig bariatri, demens, geriatri, palliation og rehabilitering. Du kan også kontakte os for at få gratis undervisning på din arbejdsplads.

 Hvad underviser vi i?
 Vi underviser i emner som fx:

 • Smerter og smerteminimering
 • Søvn
 • Demens
 • Bariatri
 • Madrasvalg afhængigt af behov
 • Positioneringsløsninger til geriatriske patienter, neurologisk skadede patienter og svært smerteplagede patienter
 • Palliation
 • Hjælpemidler til specifikke patientgrupper, fx Huntingtons sygdom
 • Svære siddestillinger.

 Hvor foregår undervisningen?
 Undervisningen foregår flere steder:

 • i vores eget undervisningslokale i Kastrup
 • på CSH Aarhus, Center for Syn og Hjælpemidler, (i kommune regi)
 • på CVK Odense, Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi.

 Vi underviser også lokalt ved skræddersyede specifikke behov.

 Hvem henvender undervisningen sig til?
 Vores undervisning henvender sig til fysioterapeuter, ergoterapeuter,   plejepersonale inden for hele sundhedssektoren og pædagoger på   specialinstitutioner.

Undervisning i demens i vores undervisningslokale i Kastrup.

Gratis undervisning til Ærø kommune

Ergoterapeut Lone Vestergaard underviser i lejring med Cobi lejringspuder.

Undervisning i brug af Cobi lejringspuder og Kelvin Support puder på CSH Aarhus.

Kommende temadage

August 2021

Positioneringsseminar på Health & Rehab Messen 16.-18. november 2021

Positioneringsseminar 16., 17. og 18. november 2021
Gratis positioneringsseminarer.

Fokusområde: Offentliggøres senere.

Dato og tid
Tirsdag den 16. november kl. 14.00-14.45.
Onsdag den 17. november kl. 11.00-11.45 og 14.00-14.45.
Torsdag den 18. november kl. 11.00-11.45 og 14.00-14.45.

Sted
Mødelokale XX (ej fastlagt endnu), Health & Rehab Messe, Bella Center, 2300 København S

Oplægsholdere
– Kasper Feldt, ergoterapeut, Cobi Rehab
– Mette Hornbæk Söderberg, ergoterapeut, Cobi Rehab
– Lone Vestergaard, ergoterapeut, Cobi Rehab.

Pris
Deltagelse i positioneringsseminaret er gratis. Der er et begrænset antal pladser, så først-til-mølle-princippet gælder.

Tilmelding
Ingen tilmelding. Bare mød op i lokalet. Lokalenummer annonceres senere og vil fremgå af messekataloget.

Yderligere oplysninger
Faglige og/eller praktiske spørgsmål kan rettes til Mette Söderberg, mette@cobi.dk.

02. oktober 2019

Gratis temadage om dæmpelse af uro og udadreagerende adfærd hos demente med non-farmakologiske tiltag

Temadag 06. eller 07. november 2019
Gratis temadag om demens med udgangspunkt i spørgsmålet om, hvordan forebygger vi angst og udadreagerende adfærd hos demente.

Fokus bliver på arbejdet med non-farmakologiske tiltag, som fx hjælpemidler, herunder lejring siddende og liggende. Temadagen byder på 2 faglige oplæg og på en mindre udstilling af forskellige hjælpemidler. Programmet kommer her senere.

Dato og tid
Onsdag den 06. november eller torsdag den 07. november 2019 kl. 10.00-15.30

Sted
Cobi Academy, Fuglebækvej 1D, 2700 Kastrup

Oplægsholdere
– Malene Alexandrowiz, ergoterapeut, Cobi Rehab
– Mette Hornbæk Söderberg, ergoterapeut, Cobi Rehab
– Camilla Tuborg Petersen, intensivsygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant, OUH.

Pris og forplejning
Deltagelse på temadagen er gratis. Der er et begrænset antal pladser, så først-til-mølle-princippet gælder. Cobi Academy byder på morgenmad (croissant), kolde og varme drikke samt let frokost (sandwich).  

Tilmelding
Send en mail til Malene: ma@cobi.dk med navn, arbejdssted og profession. Husk at skrive, hvilken dag du ønsker at deltage på.

Yderligere oplysninger
Faglige spørgsmål kan rettes til Malene Alexandrowiz, ma@cobi.dk, telefon 2940 4696.
Praktisk spørgsmål kan rettes til Julia Sandsten, julia@sandsten.dk, telefon 7025 2522.

17. januar 2019

Marts: Gratis temadag om søvn og lejring

Få opdateret din viden af spændende oplægsholdere

Søvn er vigtig for menneskets livskvalitet, samtidig med at optimal lejring har afgørende betydning for den helende og forebyggende plejeindsats.

Kom til Cobi Rehab temadag om søvn og lejring:

13. marts 2019 kl. 10.00 -15.30 på Fuglebækvej 1D, 2770 Kastrup

Målgruppe
Cobi Rehab temadag om søvn og lejring henvender sig til personale, der ønsker teori og praktisk viden om betydningen af søvn og lejring for borgere og patienter.

Opdateret 4. februar 2019
Alle pladser er optagede, men du kan stadig skrive dig på vores venteliste. Skriv til Julia Sandsten julia@cobi.dk

 

Oplægsholdere

Pia Dreyer, klinisk sygeplejespecialist, lektor, cand. cur., ph.d, Operation og  Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital. Pia taler om søvnens betydning for borgere og patienters almene tilstand. Hun kommer undervejs ind på repositionering, venderegimer og de fysiske rammers betydning for søvnen.

Malene Alexandrowiz, ergoterapeut. Malene taler om lejeringens betydning for borgere og patienter med udgangspunkt i blandt andet, hvad der lejres med, og hvornår der lejres.  Derudover gennemgås cases suppleret med workshop med fokus på sammenhængen mellem siddende og liggende stillinger, søvnkvalitet, smerter, kontraktur, respiration og sår.

 

Pris og forplejning
Deltagelse på temadagen er gratis. Der er et begrænset antal pladser, så først-til-mølle-princippet gælder. Cobi Academy byder på morgenmad, kolde og varme drikke samt let frokost.  

Tilmelding
Send en mail til Julia Sandsten julia@cobi.dk med navn, arbejdssted og profession. 

Praktisk oplysninger
Temadagen finder sted onsdag den 13. marts kl. 10.00-15.30 i Cobi Academy, Fuglebækvej 1D, 1. sal, 2770 Kastrup.

Yderligere oplysninger
Faglige spørgsmål kan rettes til Malene Alexandrowiz, ma@cobi.dk, telefon 2940 4696.
Praktisk spørgsmål kan rettes til Julia Sandsten, julia@sandsten.dk, telefon 7025 2522.

Cobi Rehab Temadage kan skræddersyes til jeres behov

Vores Cobi Rehab Temadage en kombination af spændende oplæg fra inviterede foredragsholdere samt efterfølgende praktisk workshop. Vi kan også skræddersy en temadag, så det passer til jeres behov.

I 2019 har Cobi Rehab Academy har blandt andet fokus på søvn og den liggende positionering samt demens. Kontakt Malene Alexandrowiz på telefom 7025 2522 for mere information.

November: Cobi Academy temadag om forflytning 

Malene Alexandrowiz underviste i november i forflytning på Regionshospital Nordjylland for en gruppe interesserede tilhørere.

Læs hvad Niels Olesen, Forflytningskoordinator på Regionshospital Nordjylland skrev efter temadagen:

“Det gik lidt hurtigt i fredags med at få dig ud af døren – jeg vil gerne sige ordentlig tak for din indsats. Det er dejligt at kunne trække på så stor viden indenfor området. Jeg har allerede fået tilbagemeldinger fra et par af deltagerne – de havde haft en rigtig god og lærerig dag. Tak; jeg vil have jer i tankerne hvis/når vi løber ind i problemer vi får brug for hjælp til”.

 

Oktober: Cobi Academy temadag om demens 

Blandt oplægsholderne var Anne Lise Hansen, demens faglig rådgiver i Københavns Kommune, Pædagog & Cand. Mag. Pædagogik, psykologi og filosofi, som talte om forskellige dilemmaer i demensarbejdet, og hvordan man som personale kan forholde sig til disse dilemmaer i den daglige praksis.

Anni Overgaard Frederiksen, demens konsulent, huntingtons konsulent og ergoterapeut i Herning Kommune, holdt oplæg om, hvilke udfordringer vi står med som personale og samfund, når yngre rammes af demens.

Oplægget fra Mette Hornbæk Söderberg og Malene Alexandrowiz handlede om positionering af demente, og hvad vi skal være opmærksomme på, og oplægget blev konkretiseret i en praktisk workshop.

Cobi Rehab på Nordisk Siddesymposium 2018

Team Cobi var med da Nordisk Siddesymposium igen indbød til deltagelse i erfaringsudveksling og indtagelse af seneste internationale viden omkring emnet positionering: tilpasning af den liggende, siddende og stående stilling, til mennesker med funktionsnedsættelser.

Med deltagelse fra Danmark, Island, Norge, Sverige, Canada, USA, Italien, Tyskland og Belgien gik snakken lystigt på tværs af lande, mellem fagprofessionelle fra kommuner, regioner og private firmaer.

Indlæggene var mangfoldige og gennemgående temaer var:

 • Vigtigheden af tidlig indsats.
 • Tidlig identifikation af behov – og det, uanset alder.
 • Hvordan hjælpemidler udvikles.
 • Forskelligheden af positionerings hjælpemidler.
 • Flere positioneringshjælpemidler er ofte nødvendigt for at afdække alle hverdagens aktivitets problematikker.
 • Træning i brug af hjælpemidler.
 • Fokus på fysiologien og biomekanikken.
 • Øget opmærksomhed på implementering og opfølgning.

Oplæg ved Malene Alexandrowiz og Mette Hornbæk Söderberg på Nordisk Siddesymposium 2018

Cobi Rehab var vært ved oplægget

”24 timers positionering set i sammenhæng med aktiviteter i den liggende stilling”

med det læringsmål at få fokus på positionering i alle 24 timer af døgnet i relation til aktiviteter, liggende eller halvt siddende i sengen.

Oplægget omhandlede den tese, at vi alle mange gange gør en stor indsats for at positionere i den siddende stilling i kørestolen, men at vi ikke altid er ligeså omhyggelige med at undersøge, analysere og implementere liggende positionering.

Malene og Mettes oplæg belyste, at det er vigtigt at analysere på faktorer og årsagssammenhænge i 24 timers positionering for den enkelte.

Målgruppen i deres oplæg var borgere med komplicerede neurologiske diagnoser, som ligger i sengen tæt på 24 af døgnets timer, og anvender den liggende stilling til mange aktiviteter. Derfor pointerede begge konsulenter, at der bør implementeres 24 timers positionering, som en del af diverse aktiviteter såsom: – Spisesituationer, kommunikation, se tv, social samvær, pleje situation samt for relevante PADL aktiviteter. Til de forskellige aktiviteter vil der være behov for forskellige positioneringsløsninger.

Cobi Rehabs kliniske erfaringer sammenholdt med forskellige studier belyser, at netop denne målgruppe ofte har en reduceret søvnkvalitet på grund af manglende søvncyklus. Dette kan skyldes forskellige årsager blandt andet smerter, stress, indre uro på grund af ubehag ved manglende komfort og stabilitet i den givne stilling. 

Søvnkvaliteten har en væsentlig betydning for menneskets almene tilstand og helbred. Som sundhedsfagligt personale betonede Mette Hornbæk Söderberg og Malene Alexandrowiz, at vi bør derfor have fokus på, hvordan positionering kan optimeres liggende til natten og for at optimere søvnkvaliteten.

Dette er et samspil mellem mange faktorer og formål:

-Respiration, -forebygge fejlstillinger, -tonus regulering, – sansestimuli, -trykaflastning, -understøttelse af løst væv, -smertelindring, – øge søvnkvalitet.

For at forstå sammenhængen og sammenspillet skal man have lavet observationer, vurdering, undersøgelse eventuelt understøttet af en positioneringsanalyse, som vi kender fra siddestillingsanalysen.

Oplægget tog udgangspunkt i Cobi Rehabs kliniske praksis og blev understøttet af relevante referencer.

I oktober afholdte Cobi Rehab bariatrisk temadag på Bornholms sygehus i Rønne.

Malene Alexandrowiz underviste i dagens fokusområder: “fra patient til borger” og “bariatrisk rehabilitering set udfra et 360 graders perspektiv”.

Det var en rigtig god og lærerig dag med en spændende kobling mellem teori og praksis.

Cobi Rehab havde desuden en udstilling af vores bariatriske hjælpemidler, som også blev inddraget i workshop delen på temadagen.

Gratis undervisning og workshop på temadag om lejring i Silkeborg Kommune

Undervisning og workshop på bariatrisk temadag på Sydvestjysk Sygehus (SVS)

 

Sydvestjysk Sygehus inviterede fornylig Malene Alexandrowiz til at deltage i en super spændende bariatrisk temadag med fokus på patienternes oplevelser, og hvordan SVS hele tiden bliver endnu bedre til at modtage, behandle, træne og udskrive bariatriske patienter.

Cobi Rehab var inviteret som det eneste firma, og Malene Alexandrowiz varetog workshoppen sammen med ergonomisk konsulent Bente Slivsgaard fra SVS.

Workshoppens tema var:
”Prøv SVS som bariatrisk patient. I XXL-Rehab Simulationsdragter.”

Derudover var der en udstilling af de hjælpemidler til bariatriske patienter, som SVS har indkøbt, heriblandt:

XXL-Rehab Minimaxx kørestol
XXL-Rehab Badetoiletstole inkl. butterflyarmlæn
XXL-Rehab Rollator King
XXL-Rehab Rollator Support
XXL-Rehab Stand Tall gangbord
XXL-Rehab Eclipse kørestole med hjælpemotor og forlængede armlæn

 

Undervisning i udlandet

I september 2018 underviste Malene Alexandrowiz 2 steder i Norge

Øvrebo Rehab havde sendt bud efter Malene for at blive undervist i Kelvin kørestolen og Cobi lejringspuder. Kursusdeltagerne i Tønsberg og Sandvika var meget glade for undervisningen og den nye viden, som Malene introducerede dem til.

 

Nyeste viden fra udlandet

Cobi Rehab deltog i European Seating Symposium 2018 i Dublin

Sammen med 600 deltagere blev Malene Alexandrowiz og Mette Hornbæk Söderberg undervist på European Seating Symposium 2018 i nyeste viden og forskning indenfor siddestillinger og positionering. Symposiet var spækket med relevante og spændende oplægsholdere fra hele verden som f.eks. Mary Massery, USA, fysioterapeut, DPT, DSE og Bart Van Der Hayden, Belgien, fysioterapeut og ekspert i kørestolssiddestillinger.

Væsentlige betragtninger fra European Seating Symposium 2018

En bruger, der fik en C6 skade i 2013, fortalte sin historie, om hvordan de fysiske udfordringer var ingenting i forhold til de overvældende psykiske udfordringer, og hendes tab af personlig identitet. Hun mistede alt: sin kæreste, sin selvstændighed, sin bolig, sit job, og evnen til at kunne køre bil og måtte kæmpe hårdt for at komme igennem. Hun understregede, at det er vigtigt at blive fortalt, at man vil gøre fremskridt, og at der er et liv bagefter. Det skal læres på ny. For hende kom vendepunktet, da hun fik tildelt det rigtige hjælpemiddel: en kørestol tilpasset hende. Det betød forskellen mellem at være afhængig og selvstændig. Dog oplever hun som kørestolsbruger at blive behandlet anderledes end før. Så vi skal huske at se på mennesket, fremfor handicappet.

 

Bart Van Der Hayden, Belgien, fysioterapeut og ekspert i kørestolssidestillinger pointerede, at vi hele tiden bliver målt på dokumentation og evidens, men vi bilder os selv ind, at vi ikke har tid til at lave grundige analyser og refleksioner.

Spørgsmålet er, om vi har tid til at lade være med at lave forarbejdet?

Bart Van Der Hayden kommer til Danmark til september 2018, og holder oplæg på NSS – Nordic Seating Symposium 2018 i København, hvor Malene Alexandrowiz og Mette Hornbæk Söderberg også holder oplæg.

Mary Massery, USA, fysioterapeut, DPT, DSE holdt en utroligt spændende temadag om ”Breathing & Thinking: More linked than you think”. Hun gik i dybden med at forklare forbindelsen mellem respiration og siddestillinger, og hvordan det ene påvirker det andet og omvendt. Samt en grundig beskrivelse og gennemgang af kroppens 5 systemer og sammenhæng.

Al den nye viden fra European Seating Symposium vil blive inkorporeret i undervisningen i Cobi Academy så hold øje med nyhedsbrevet i forhold til kommende Cobi Temadage.

 

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner

Cobi Rehab samarbejder også med forskellige uddannelsesinstitutioner omkring undervisning af studerende som f.eks. SOSU Syd og SOSU Sjælland. Desuden fungerer Cobi Rehab som praktikplads for ergoterapeutstuderende fra Metropol, nu kaldet Københavns Professionshøjskole. Derudover har Cobi Rehab afviklet BRC Bariatric Rehabilitation Congress sammen med VIA University College og underviser også på VIAs International Summer School Bootcamps. Samtidig er Cobi Rehab medlem af Ergoterapeutforeningens Advisery Board og bidrager her med faglig sparring på lovmæssige tiltag og høringer på hjælpemiddelområdet.

Malene Alexandrowiz og Mette Hornbæk Söderberg underviste på den internationale sommerskole vedr. demens på VIA University i 2017.

Malene Alexandrowiz underviser i Cobi lejringspuder
Mette Hornbæk Söderberg underviser i siddestillinger
Se video og hør om hvorfor Simon deltog. Simon læser på VIA Ernæring & Sundhedsuddannelsen.
Se video og hør om hvorfor Nina deltog. Nina læser på VIA Ergoterapeutuddannelsen.