Borger glider ud af kørestolen, del 2

apr 16, 2020Demens, Geriatri, Neurologi, Kørestole, Lejring og siddestilling

Skrevet af: Kasper Feldt, ergoterapeut med bred erfaring inden for neurologi


Som beskrevet i første indlæg kan forkert tilpasning af kørestolen være én af årsagerne til, at borger glider ud af kørestolen. I indlægget her ser vi på forflytning fra seng til kørestol med sejl.

Placering af sejl

Forflytninger kræver sit udstyr. Så kort kan det siges. Når en borger med nedsat funktionsniveau skal forflyttes, bør sejlet altid matche borgerens størrelse samt motoriske og psykiske funktionsniveau.  Der vil som udgangspunkt altid være en forflytningsvejleder ansat på din arbejdsplads, som du kan henvende dig til for instruktion. Du kan også kontakte din leverandør af liftesejl for mere viden om valg af type og anvendelse af sejlet.

Konsekvenserne af et forkert sejl og en forkert placering 

Er sejlet for småt, bliver borger klemt sammen i sejlet. Når borger placeres i kørestolen, og sejlet løsnes, vil borger automatiske søge ud af den sammenklemte stilling. Det kan betyde, at borger straks glider ud af sin kørestol. Er sejlet er for stort, glider borger rundt i sejlet. Det betyder, at vi som personale ikke kontrollere, hvilken stilling borger sidder i sejlet.

Placeres sejlet for højt, samtidig med at løftestropperne bruges uhensigtsmæssigt, får borger en næsten liggende stilling i sejlet. Det gør det vanskeligt at få borger fra halvliggende stilling til siddende stilling i kørestolen.

Sådan optimerer du din forflytning

Først og fremmeste skal du, i samarbejdet med din forflytningsvejler, sikre dig, at sejlet er det korrekte, og at du anvender det i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

Dernæst kan du med fordel gøre brug af lejringspuder, når du klargører til pålægning af sejl i plejesengen. Jeg anvender lejringspuder*, når jeg enten manuelt eller ved hjælp af vendesystemer* skal have borger om på siden for at kunne anlægge sejlet. Hvilken lejringspude jeg bruger afhænger af borgerens behov.

Brugen af lejringspuder sammen med sejl

For at skabe tryghed og fastholde en specifik stilling kan det hjælpe at understøtte overkroppen, hoften og benene, så borger føler sig tryg og ligger stabilt. Det øger sandsynlighed for at sejlets placering passer, når borger forflyttes tilbage til rygliggende. Personligt foretrækker jeg en lang, stabil, men stadig modulerbar pølsepude, som ligger klar i den side, som borger skal over til. Andre mindre lejringspuder er dog også meget anvendelige.

Puden lægges helt ind til truncus, så borger sideliggende kan ”kramme” den. Jeg sikrer mig, at puden understøtter hofte, og at enden af puden kommer ind mellem benene. Puder kan også bruges i den rygliggende stilling. Inden borger igen lægges på ryggen, har jeg lagt sejl klar i plejesengen.

Der kan placere én eller flere lejringspuder i sengen i forhold til placeringen af knæ, baglår og overkroppen, når borger lander i sengen. Formålet er at skabe en siddende stilling. Puderne bruges, hvis plejesengens funktioner ikke passer borgers dimensioner. Når borger allerede inden forflytning over til kørestol har en siddende stilling, reduceres risikoen for uhensigtsmæssige ændringer undervejs.

Forflytning over til kørestolen

Det er min erfaring, at blot én vending i luften på 180 grader er nok til at udfordre den vestibulære* sans og gøre borger svimmel og ængstelig. Hvilket igen kan genere en uhensigtsmæssig muskeltonus, der besværliggør placeringen. Undgå derfor at give borger en karruseltur i liften.

Den vestibulære sans er basalt sagt vores balancesans. Børn er særdeles gode til at stimulere den, når de fx kører karrusel.  Har man nedsat funktionsniveau og tilbringer mange timer i en plejeseng, eller i en kørestol, går det udover vedligeholdelsen af den vestibulære sans. Det betyder, at der opstår en sensorisk intolerance* over for fx dét at blive snurret rundt. Så når du skal have borger over i kørestolen, bør du planlægge på forhånd, hvilken vej kørestolen skal stå i forhold til borgerens position på vej ud af plejesengen.

Læs del 3 om placering af borger i kørestolen

Kilder og ordforklaring

*Sensorisk intolerance se: Birgitte C. Gammeltoft: “Sansestimulering for at bedre sanseintegration hos voksneEn praksisbeskrivelse”, 2. udg. 1. oplag.

 **Vender-systemer: Det kan være Turnaid, Masterturner, Ekamove mfl.

***Cobi Lejringspuder

****Vestibulær sans: https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=vestibul%C3%A6r