Demens – de sene stadier

Positioneringsløsninger til helt særlige behov

Demente i de sene stadier har ofte nogle helt særlige behov, hvilket stiller store krav til hjælpemidlets funktioner og holdbarhed. På grund af dysfunktionerne i hjernen har demente det meget svært med nye pludseligt opståede situationer, hvilket kan medføre angst og aggressivitet med mere. Ofte har de stor gavn af forskellige sansestimuli og kropsafgrænsning.

Cobi Rehabs hjælpemidler til demens i de sene stadier kan bidrage til mere tryghed og ro, og mindre grad af isolation for demensramte. Hjælpemidlerne kan også tilføre flere sansestimuli, og dermed mere livskvalitet.