+45 7025 2522

Cobi Academy | Temadage

Cobi Academy er vores eget undervisnings- og vidensdelingscenter, hvor vi underviser i nyeste viden og de nyeste positioneringsløsninger indenfor vores patientkategorier.

Vi underviser i emner som – Smerter og smerteminimering – Søvn – Demens – Bariatri – Det rigtige madrasvalg til at dække borgerens behov bedst muligt – Positioneringsløsninger til geriatriske patienter – Positioneringsløsninger til neurologisk skadede patienter – Positioneringsløsninger til svært smerteplagede patienter – Palliation – Hjælpemidler til specifikke patientgrupper som Hunttingtons sygdom – De svære siddestillinger – når alt andet har været afprøvet
Undervisningen foregår – in-house i vores eget undervisningslokale i Kastrup – i kommunernes eget regi – på CSH Aarhus (Center for Syn og Hjælpemidler) – og fra november 2018 på CVK Odense (Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi) Derudover kommer vi også gerne ud og laver kurser og undervisning lokalt, skræddersyet specifikke behov. Vores undervisning henvender sig til – Fysioterapeuter – Ergoterapeuter – Plejepersonale indenfor hele sundhedssektoren – Pædagoger på specialinstitutioner
Head of Teaching and Research Cobi Academy, Malene Alexandrowiz, underviser i bariatri iført en XXL-Rehab Simulationsdragt
Undervisning i demens i Kastrup
Undervisning i brug af Cobi lejringspuder og Kelvin Support puder på CSH Aarhus

Kommende temadage

17. januar 2019

Sæt kryds i kalenderen!
Kom til gratis temadage om søvn og lejring i Cobi Academy 13. marts 2019!

Bliv opdateret på din viden!

Søvn er meget vigtig for menneskets livskvalitet, ligesom at optimal lejring har afgørende betydning for den helende og forebyggende plejeindsats.

Vi afholder Cobi Rehab temadag om søvn og lejring.

13. marts kl. 10.00 -15.30.

 

 

13. december 2018

Få pladser tilbage!
Kom til gratis temadage om demens i Cobi Academy 31. januar 2019!

Demens er et område, hvor det er vigtigt, at pleje-indsatsen er af høj kvalitet, således at den enkelte borger kan få et trygt og værdigt liv – trods sygdommen. I 2019 har vi bl.a. fokus på yngre, der rammes af demens.

 

 

Temadag om demens – 31. januar 2019 kl 9.30-15.30

Sted: Cobi Academy, Fuglebækvej 1D, 1 sal, 2770 Kastrup
Deltagelse er gratis.
Tilmeld dig julia@cobi.dk med dit navn, profession og arbejdssted.
Bemærk: tilmelding er bindende, da vi har begrænset antal pladser i lokalet.

Først-til-mølle-princippet gælder

Bindende tilmelding, da vi har begrænset antal pladser i lokalet

Cobi Rehab Temadage – kan skræddersyes til jeres behov

Vores Cobi Rehab Temadage en kombination af spændende oplæg fra inviterede foredragsholdere samt efterfølgende praktisk workshop. Vi kan også skræddersy en temadag, så det passer til jeres behov.

Programmet for 2018 har fokus på madrasvalg i forhold til søvn og lejring, positionering med fokus på smerter, bariatri, og ”de svære opgaver”.

Programmet for 2019 har fokus på søvn og den liggende positionering, demens og de svære opgaver.

I november afholdte Cobi Academy temadag om forflytning 

Malene Alexandrowiz underviste i november i forflytning på Regionshospital Nordjylland for meget interesserede tilhørere.

Således udtalte forflytningskoordinatoren sig bagefter:

Det gik lidt hurtigt i fredags med at få dig ud af døren – jeg vil gerne sige ordentlig tak for din indsats. Det er dejligt at kunne trække på så stor viden indenfor området.
Jeg har allerede fået tilbagemeldinger fra et par af deltagerne – de havde haft en rigtig god og lærerig dag.
Tak; jeg vil have jer i tankerne hvis/når vi løber ind i problemer vi får brug for hjælp til.

De bedste hilsner

Niels Olesen
Forflytningskoordinator
REGIONSHOSPITAL NORDJYLLAND
Team Arbejdsmiljø & Trivsel

I oktober afholdte Cobi Academy en spændende temadag om demens 

Blandt oplægsholderne var Anne Lise Hansen, demens faglig rådgiver i Københavns Kommune, Pædagog & Cand. Mag. Pædagogik, psykologi og filosofi, som talte om forskellige dilemmaer i demensarbejdet, og hvordan man som personale kan forholde sig til disse dilemmaer i den daglige praksis.

Anni Overgaard Frederiksen, demens konsulent, huntingtons konsulent og ergoterapeut i Herning Kommune, holdt oplæg om, hvilke udfordringer vi står med som personale og samfund, når yngre rammes af demens.

Oplægget fra Mette Hornbæk Söderberg og Malene Alexandrowiz handlede om positionering af demente, og hvad vi skal være opmærksomme på, og oplægget blev konkretiseret i en praktisk workshop.

Cobi Rehab på Nordisk Siddesymposium 2018

Team Cobi var med da Nordisk Siddesymposium igen indbød til deltagelse i erfaringsudveksling og indtagelse af seneste internationale viden omkring emnet positionering: tilpasning af den liggende, siddende og stående stilling, til mennesker med funktionsnedsættelser.

Med deltagelse fra Danmark, Island, Norge, Sverige, Canada, USA, Italien, Tyskland og Belgien gik snakken lystigt på tværs af lande, mellem fagprofessionelle fra kommuner, regioner og private firmaer.

Indlæggene var mangfoldige og gennemgående temaer var:

  • Vigtigheden af tidlig indsats.
  • Tidlig identifikation af behov – og det, uanset alder.
  • Hvordan hjælpemidler udvikles.
  • Forskelligheden af positionerings hjælpemidler.
  • Flere positioneringshjælpemidler er ofte nødvendigt for at afdække alle hverdagens aktivitets problematikker.
  • Træning i brug af hjælpemidler.
  • Fokus på fysiologien og biomekanikken.
  • Øget opmærksomhed på implementering og opfølgning.

Oplæg ved Malene Alexandrowiz og Mette Hornbæk Söderberg på Nordisk Siddesymposium 2018

Cobi Rehab var vært ved oplægget

”24 timers positionering set i sammenhæng med aktiviteter i den liggende stilling”

med det læringsmål at få fokus på positionering i alle 24 timer af døgnet i relation til aktiviteter, liggende eller halvt siddende i sengen.

Oplægget omhandlede den tese, at vi alle mange gange gør en stor indsats for at positionere i den siddende stilling i kørestolen, men at vi ikke altid er ligeså omhyggelige med at undersøge, analysere og implementere liggende positionering.

Malene og Mettes oplæg belyste, at det er vigtigt at analysere på faktorer og årsagssammenhænge i 24 timers positionering for den enkelte.

Målgruppen i deres oplæg var borgere med komplicerede neurologiske diagnoser, som ligger i sengen tæt på 24 af døgnets timer, og anvender den liggende stilling til mange aktiviteter. Derfor pointerede begge konsulenter, at der bør implementeres 24 timers positionering, som en del af diverse aktiviteter såsom: – Spisesituationer, kommunikation, se tv, social samvær, pleje situation samt for relevante PADL aktiviteter. Til de forskellige aktiviteter vil der være behov for forskellige positioneringsløsninger.

Cobi Rehabs kliniske erfaringer sammenholdt med forskellige studier belyser, at netop denne målgruppe ofte har en reduceret søvnkvalitet på grund af manglende søvncyklus. Dette kan skyldes forskellige årsager blandt andet smerter, stress, indre uro på grund af ubehag ved manglende komfort og stabilitet i den givne stilling. 

Søvnkvaliteten har en væsentlig betydning for menneskets almene tilstand og helbred. Som sundhedsfagligt personale betonede Mette Hornbæk Söderberg og Malene Alexandrowiz, at vi bør derfor have fokus på, hvordan positionering kan optimeres liggende til natten og for at optimere søvnkvaliteten.

Dette er et samspil mellem mange faktorer og formål:

-Respiration, -forebygge fejlstillinger, -tonus regulering, – sansestimuli, -trykaflastning, -understøttelse af løst væv, -smertelindring, – øge søvnkvalitet.

For at forstå sammenhængen og sammenspillet skal man have lavet observationer, vurdering, undersøgelse eventuelt understøttet af en positioneringsanalyse, som vi kender fra siddestillingsanalysen.

Oplægget tog udgangspunkt i Cobi Rehabs kliniske praksis og blev understøttet af relevante referencer.

I oktober afholdte Cobi Rehab bariatrisk temadag på Bornholms sygehus i Rønne.

Malene Alexandrowiz underviste i dagens fokusområder: “fra patient til borger” og “bariatrisk rehabilitering set udfra et 360 graders perspektiv”.

Det var en rigtig god og lærerig dag med en spændende kobling mellem teori og praksis.

Cobi Rehab havde desuden en udstilling af vores bariatriske hjælpemidler, som også blev inddraget i workshop delen på temadagen.

Undervisning og workshop på temadag om lejring i Silkeborg Kommune

Undervisning og workshop på bariatrisk temadag på Sydvestjysk Sygehus (SVS)

 

Sydvestjysk Sygehus inviterede fornylig Malene Alexandrowiz til at deltage i en super spændende bariatrisk temadag med fokus på patienternes oplevelser, og hvordan SVS hele tiden bliver endnu bedre til at modtage, behandle, træne og udskrive bariatriske patienter.

 

Cobi Rehab var inviteret som det eneste firma, og Malene Alexandrowiz varetog workshoppen sammen med ergonomisk konsulent Bente Slivsgaard fra SVS.

Workshoppens tema var:
”Prøv SVS som bariatrisk patient. I XXL-Rehab Simulationsdragter.”

 

Derudover var der en udstilling af de hjælpemidler til bariatriske patienter, som SVS har indkøbt, heriblandt:

 

XXL-Rehab Minimaxx kørestol
XXL-Rehab Badetoiletstole inkl. butterflyarmlæn
XXL-Rehab Rollator King
XXL-Rehab Rollator Support
XXL-Rehab Stand Tall gangbord
XXL-Rehab Eclipse kørestole med hjælpemotor og forlængede armlæn

 

Undervisning i udlandet

I september 2018 underviste Malene Alexandrowiz 2 steder i Norge

Øvrebo Rehab havde sendt bud efter Malene for at blive undervist i Kelvin kørestolen og Cobi lejringspuder. Kursusdeltagerne i Tønsberg og Sandvika var meget glade for undervisningen og den nye viden, som Malene introducerede dem til.

 

Nyeste viden fra udlandet

Cobi Rehab deltog i European Seating Symposium 2018 i Dublin

Sammen med 600 deltagere blev Malene Alexandrowiz og Mette Hornbæk Söderberg undervist på European Seating Symposium 2018 i nyeste viden og forskning indenfor siddestillinger og positionering. Symposiet var spækket med relevante og spændende oplægsholdere fra hele verden som f.eks. Mary Massery, USA, fysioterapeut, DPT, DSE og Bart Van Der Hayden, Belgien, fysioterapeut og ekspert i kørestolssiddestillinger.

Væsentlige betragtninger fra European Seating Symposium 2018

En bruger, der fik en C6 skade i 2013, fortalte sin historie, om hvordan de fysiske udfordringer var ingenting i forhold til de overvældende psykiske udfordringer, og hendes tab af personlig identitet. Hun mistede alt: sin kæreste, sin selvstændighed, sin bolig, sit job, og evnen til at kunne køre bil og måtte kæmpe hårdt for at komme igennem. Hun understregede, at det er vigtigt at blive fortalt, at man vil gøre fremskridt, og at der er et liv bagefter. Det skal læres på ny. For hende kom vendepunktet, da hun fik tildelt det rigtige hjælpemiddel: en kørestol tilpasset hende. Det betød forskellen mellem at være afhængig og selvstændig. Dog oplever hun som kørestolsbruger at blive behandlet anderledes end før. Så vi skal huske at se på mennesket, fremfor handicappet.

 

Bart Van Der Hayden, Belgien, fysioterapeut og ekspert i kørestolssidestillinger pointerede, at vi hele tiden bliver målt på dokumentation og evidens, men vi bilder os selv ind, at vi ikke har tid til at lave grundige analyser og refleksioner.

Spørgsmålet er, om vi har tid til at lade være med at lave forarbejdet?

Bart Van Der Hayden kommer til Danmark til september 2018, og holder oplæg på NSS – Nordic Seating Symposium 2018 i København, hvor Malene Alexandrowiz og Mette Hornbæk Söderberg også holder oplæg.

Mary Massery, USA, fysioterapeut, DPT, DSE holdt en utroligt spændende temadag om ”Breathing & Thinking: More linked than you think”. Hun gik i dybden med at forklare forbindelsen mellem respiration og siddestillinger, og hvordan det ene påvirker det andet og omvendt. Samt en grundig beskrivelse og gennemgang af kroppens 5 systemer og sammenhæng.

Al den nye viden fra European Seating Symposium vil blive inkorporeret i undervisningen i Cobi Academy så hold øje med nyhedsbrevet i forhold til kommende Cobi Temadage.

 

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner

Cobi Rehab samarbejder også med forskellige uddannelsesinstitutioner omkring undervisning af studerende som f.eks. SOSU Syd og SOSU Sjælland. Desuden fungerer Cobi Rehab som praktikplads for ergoterapeutstuderende fra Metropol, nu kaldet Københavns Professionshøjskole. Derudover har Cobi Rehab afviklet BRC Bariatric Rehabilitation Congress sammen med VIA University College og underviser også på VIAs International Summer School Bootcamps. Samtidig er Cobi Rehab medlem af Ergoterapeutforeningens Advisery Board og bidrager her med faglig sparring på lovmæssige tiltag og høringer på hjælpemiddelområdet.

Malene Alexandrowiz og Mette Hornbæk Söderberg underviste på den internationale sommerskole vedr. demens på VIA University i 2017.

Malene Alexandrowiz underviser i Cobi lejringspuder
Mette Hornbæk Söderberg underviser i siddestillinger
Se video og hør om hvorfor Simon deltog. Simon læser på VIA Ernæring & Sundhedsuddannelsen.
Se video og hør om hvorfor Nina deltog. Nina læser på VIA Ergoterapeutuddannelsen.

Jeg accepterer brug af cookies til statistik. Læs mere

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse og til analyse formål. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk