Politisk topmøde: 800.000 danskere er svært overvægtige

politisk topmøde om svær overvægt

Politisk topmøde om svær overvægt satte tal på antallet af svært overvægtige i Danmark.

Der er ifølge nye tal 800.000 danskere, der lider af svær overvægt, og med udgangspunkt i de tal og WHO og World Obesity’s ambition for 2025 inviterede Overvægtsalliancen, Dansk Erhverv og Novo Nordisk til topmøde om svær overvægt i november 2019. Cobi Rehab deltog også på topmødet.

“Kan vi knække koden til svær overvægt inden 2025?”, spørger WHO og World Obesity? De to verdensomspændende organisationer er gået sammen ind i kampen om at bekæmpe svær overvægt, der nu har flere årlige dødsfald på samvittigheden end hungersnød.

Ønsket og ambitionen fra WHO og World Obesity’s side er klar: Kan vi bremse den stigende forekomst af svær overvægt blandt børn, unge og voksne – inden 2025?

 

Overvægtsalliancens oplæg til en national strategi

Overvægtsalliancen bestående af en lang række danske eksperter inden for svær overvægt (bariatri) har tilsluttet sig ambitionen om at knække kurven inden 2025 og har derfor udarbejdet et oplæg til en national strategi. Strategien peger på en række konkrete tiltag, inden for fire spor:

1.) Opgør med stigma
2.) Forebyggelse af svær overvægt
3.) Styrket behandling til mennesker med svær overvægt
4.) Forskning og ny viden

Herunder kan du læse Cobi Rehabs og vores bariatriske husmodel Henriks personlige kommentarer til de fire spor, præsenteret på politisk topmøde. 

 4. Forskning og viden

Det kommende videnscenter skal ved at indsamle og generere ny viden om behandling af svær overvægt hæve vidensniveauet i befolkningen og blandt sundhedsprofessionelle, som er i kontakt med personer med svær overvægt.

Henrik:
Så mangler vi bare, at der bliver rykket på det

Når jeg læser indholdet af Spor 4 om at indsamle data og skabe ny og tilgængelig viden for fx sundhedspersonale, er det første jeg tænker på: Yes, en holistisk tilgang til svært overvægtige.

For mig vil det have stor betydning for min rehabilitering at kunne blive mødt af psykologer, læger og sundhedspersonale, der rent faktisk ved noget om overvægt. Jeg er alt for tit blevet mødt af den dér du-skal-bare-tabe-dig-holdning, som overlader al handling og ansvar hos mig, selvom det ikke altid er muligt med min historik.

Flere uddannede sundhedsprofesionelle, ja tak

Med flere sundhedsprofessionelle, der ved noget om svær overvægt, vil overvægtige, som mig, blive mødt med samme viden og tilgang på alle niveauer af vores overvægt.

Jeg tror også, jeg taler for mange, når jeg siger, at flere uddannede sundhedsprofessionelle vil betyde, at der kan laves bedre opsøgende arbejde. Med opsøgende arbejde mener jeg både det en hjemmesygeplejerske kan se og gøre, men også det lægen kan gøre for dig, så du får hjælp til at knække kurven, inden du rammer max vægten.

Jeg har sagt det før og siger det gerne igen. Jeg håber, at svær overvægt bliver anerkendt som sygdom. Det politiske topmøde om svær overvægt, som blandt andet Overvægtsalliancen var med til at arrangere sidste år satte fokus på det. Nu håber jeg bare, at der rent faktisk bliver rykket på nogle af de mange gode tanker.

Terapeut, Cobi Rehab:
Reducer ulighed i adgangen til behandling for den bariatriske borger

Med risiko for at gentage mig selv for meget, så skal vi huske, at vægttab ikke per automatik kan sidestilles med sundhed. Det er bevist i en lang række studier.

Som sundhedsprofessionelle skal vi være klædt fagligt på til arbejdet med de bariatriske borger og patienter. Vi skal have de nødvendige hjælpemidler til rådighed, og vi skal have opdateret viden om, hvordan vi forbedrer borgers sundhed bedst muligt. Kun på denne måde sikrer vi, at hver eneste sundhedsprofessionel er i stand til at videregive den bedst egnede behandling. Det gælder både mono og tværfagligt, ellers når vi ikke hele vejen rundt om borgerens behov og ressourcer.

Hvad skal der sættes i gang af arbejde?

Der er stadig rigtig meget kvalitetsudviklingsarbejde, der skal igangsættes. Her tænker jeg på bl.a.:
– Forløbsprogrammer for bariatrisk rehabilitering
– Årsags screeningsredskaber
– Beskrivelser af overgangene mellem sektorernes forskellige behandlingstilbud

Ovenstående er blot nogle af de områder, som jeg ser frem til OG forventer, at netop et videnscenter kan være med til at få belyst. Opdaterede og relevante forløbsprogrammer, screeningsredskaber og ensartethed i sektorernes behandlingstilbud vil ikke kun fremme den bariatriske borgers sundhed, men også reducere den nuværende ulighed i sundhed og ulighed i adgang til behandling og genoptræning m.m., som ses mellem den normalvægtige borger/patient og så den bariatriske borger/patient.

 3. Styrket behandling til mennesker med svær overvægt

Det bør anerkendes, at svær overvægt er en kronisk tilstand og et bredt fælles ansvar, som involverer både individet, familien og den offentlige sundhedssektor. Der bør etableres individuelle tilbud til de ca. 800.000 danskere, der i dag lider af svær overvægt, til gavn for den enkelte og for samfundsøkonomien.

Henrik:
Inddrag os, inden I klipper snoren

Jeg kan kun nikke anerkendende til Overvægtsalliancens forslag om at etablere behandlingscentre i regionerne.

Men jeg må samtidig understrege at som svært overvægtig med mange års erfaring med hjælp fra det offentlige sundhedssystem, så skal det altså være behandlingscentre, hvor dialog og ønsket om at lære og udvikle går begge veje.

Jeg nævnte det allerede i interviewet til Spor 2 (red.: Forebyggelse af svær overvægt). At nok så velmente sundhedskampanger også kan fejle, fordi fagfolkene bag ikke har den nødvendige indsigt i vores helt konkrete hverdag. Så lyt nu til os. Inddrag os, inden I klipper snoren og erklærer behandlingscentret for åbent.

Når det er sagt, så vil jeg gerne dele mine ønsker til de nye behandlingscentre.

Denne vej til en øjenåbner

Jeg ser gerne et behandlingscenter med skilte ved indgangen, hvor der står: ”Denne vej til anerkendelse” eller ”Denne vej til nyt fokus på kost”.

Jeg vil gerne have psykologer tilknyttet, som kan hjælpe os til nye måder at tænke på. Mange af os svært overvægtige har rigtigt mange følelser, der skal bearbejdes. Hvis vi kan få nulstillet nogle af tankerne, bliver det også nemmere at arbejde på en ny livsstil.

Jeg ser også gerne et behandlingscenter med kompetente kostvejledere, der hjælper os med at blive klogere på den mad, vi spiser. Jeg bliver ikke slankere af at tælle kalorier, men jeg vil gerne have hjælp til at forstå en varedeklaration og til at sammensætte den bedste madplan for mig her og nu.

Jeg vil også gerne have en træningsmakker, træningsmaskiner der kan holde og en træner, der kan lægge et realistisk træningsprogram til mig.

Fagperson – hold dig til dit eget fagområde

Faktisk vil jeg også gerne have et skilt, hvor der står: ”Fagperson – hold dig til dit eget fagområde”. Jeg er så træt af, at alle de fagpersoner, jeg har omkring mig, har en holdning til hvad jeg putter i munden. Jeg vil gerne snakke kost med min kostvejleder, men jeg gider ikke, at alle andre, lige fra hjemmeplejen til min sagsbehandler, skal spørge, om jeg ikke skal tabe mig.

Se mig som et menneske – også selvom jeg fylder meget. Stop stigmatiseringen af svært overvægtige. Vi har brug for positive oplevelser. De negative har vi allerede nok af.

Terapeut, Cobi Rehab:
Vi skal som sundhedsprofessionelle være åbne over for at inkludere, lære af og forstå målgruppen

Ingen bliver svært overvægtig på én dag

Men det kræver som minimum stadig en enighed blandt os sundhedsprofessionelle, uanset baggrund, om at svær overvægt, er en lidelse, som kræver adgang til behandling og til en tværfaglig indsigt og forståelse. Ikke kun på grund af kompleksiteten ved at være svært overvægtig, men også i forbindelse med et vægttabsforløb. Og på sigt det at kunne vedligeholde det opnåede vægttab.

Genopfind de samfundsmæssige og kulturelle tilgange

Som Henrik så rigtigt udtrykker det, skal vi sundhedsprofessionelle være åbne over for at inkludere, lære af og forstå målgruppen for at kunne tilrettelægge en individuel og relevant behandling – og for at kunne følge op.

Men det er stadig ikke kun os, de sundhedsprofessionelle, der skal inkludere og lære af målgruppen. De samfundsmæssige og kulturelle tilgange skal også genopfindes. Her tænker jeg både på de fysiske, psykiske og sociale rammer, men også på vores kulturelle forståelse af, hvad sundhed er.

Et stort vægttab er ikke altid uden sundhedsmæssige komplikationer for kroppen. Med det mener jeg, at vi som samfund skal flytte fokus fra vægttab som det eneste rigtige svar på svær overvægt til et bredere helhedsbillede af målgruppens behov.

Midt i et paradigmeskift

Vi er lige nu midt i et paradigmeskifte, hvor der inden for bariatrien er meget mere fokus på bredere behandlingstilbud, hvor vi videndeler og inddrager erfaring fra andre livsstilslidelser fx diabetes.

I forhold til for 10-15 år siden har vi i dag rigtig gode muligheder for at inkludere velfærdsteknologier og screene for årsager. Ligesom vi ved, at svær overvægt kræver et tværfagligt og tværsektorielt kompetenceløft.

Jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen:

  1. Ingen bliver svært overvægtig på én dag.
  2. Det er ikke ulovligt at være svært overvægtig.
  3. Og nej det smitter ikke at være svært overvægtig.

Svær overvægt er og bliver en kompleks lidelse, der kræver en meget bredere tilgang end andre livstilslidelser.

2. Forebyggelse af svær overvægt

For at forhindre at antallet af personer med svær overvægt fortsat stiger, er strukturel og tværfaglig forebyggelse afgørende,
herunder også forskning i forebyggelse.

Henrik: 

Vores viden er værdifuld

Et overdrevent madforbrug skal der selvfølgelig tages hånd om, men det er svært, når du ikke kan leve uden mad. Er du alkoholiker, kan du vælge alkoholen fra og stadig leve. Er du narkoman, kan du vælge stofferne fra og stadig leve. Men som overvægtig eller madafhængig kan du sgu ikke vælge maden fra. Du skal stadig spise, og det gør det ekstra svært. Derfor hilsner jeg også de mange forslag til forebyggelse velkommen.

Jeg har selv haft stor glæde af et længerevarende forløb med en kostvejleder, som havde andre og mere brugbare vinkler på mit kostindtag end de diætister, jeg før har været koblet sammen med.

Faldgruber

Der er mange faldgruber, når det gælder om at hjælpe os svært overvægtige til et vægttab. Først og fremmest er der risikoen for fejldiagnosticering som i mit tilfælde, hvor en årvågen reservelæge finder ud, at jeg faktisk har en genfejl, som påvirker mit testosteronniveau og øger min fedtmasse.

Mange overvægtige putter sig også derhjemme og kommer ikke frem, før det er virkeligt alvorligt. Dér hvor det næsten er et spørgsmål om liv eller død.  Vi har med en stor skjult målgruppe at gøre, som på en eller anden måde skal lokaliseres. Der kan måske ske via opsøgende arbejde eller videreuddannelse af hjemmeplejens personale, så der kan blive grebet ind i tide.

Nok så gennemtænkte sundhedskampagner kan også fejle

Sundhedskampagner? Jo, tak. Sundhedsforløb i kommuneregi? Ja, tak gerne. Men de skal dæleme være baseret på input fra os i målgruppen. Jeg kan komme med mange eksempler på forløb, hvor nogen i kommunen har lavet store, forkromede motionsforløb for os overvægtige. ”Tag bussen ned til det lokale motionscenter, så står vi klar med en træner”. Det nytter bare ikke noget, når man ved, at der er vægtbegrænsninger på handicappladsen i tog og bus, og når maskinerne i fitnesscenteret ikke er beregnet til plus 250 kg.

Derfor gør det mig glad, når kommunen inddrager os, målgruppen, når der skal laves forskellige forløb. Det giver os en følelse af at ligge inde med en brugbar og relevant viden, som bliver hørt. Det er da om nogen os, der kender til dagligdagens udfordringer som svært overvægtig.

I 2013 var jeg en del af en gruppe, der deltog i udarbejdelsen af et forløb for overvægtige i Odense kommune. Det resulterede i et rigtig godt forløb med både gruppesamtaler – og træningsforløb i et motionscenter, hvor vi vidste, at maskinerne kunne holde til os.

Så ja til sundhedskampagner og forebyggende tiltag, så længe de baseres på input fra både os i målgruppen og de professionelle.

 

Terapeut, Cobi Rehab:

Vurdér grundlæggende årsager til vægtøgning

Mine erfaringer med målgruppen er, at de ofte først komme i kontakt med systemet, når de er blevet syge. Så inden vi kan tale sundhedsfremme og forebyggelse, skal vi blive bedre til at screene, hvad der er den grundlæggende årsag til overvægten.

Tre kategorier er i spil

Overordnet arbejder vi ud fra tre kategorier:*

1. Skyldes vægtøgning langsom metabolisme?

Som følge af fx alder, hormoner, genetik, lav muskelmasse, vægttab eller medicin.

-> Så behandl de grundlæggende årsager til lav metabolisme

2. Skyldes vægtstigning øget fødeindtagelse?

Som følge af fx socio-kulturelle faktorer, fysisk sult, følelsesmæssig spisning, problemer med det psykiske helbred eller medicin.

-> Så behandl de grundlæggende årsager til overspisning

3. Skyldes vægtstigning reduceret aktivitet?

Som følge af fx socio-kulturelle faktorer, socio-økonomiske begrænsninger, fysiske begrænsninger/smerte, følelsesmæssige faktorer eller medicin.

-> Så behandl de grundlæggende årsager til mindsket aktivitet.

Broer skal bygges

Det er jo vigtigt, at vi sætter ind dér, hvor den grundlæggende årsag er. Ligeledes skal vi som sundhedsprofessionelle, forskere og samfund blive meget bedre til at bygge bro og vidensdele mellem sektorene i forhold til:

– Monofaglig og tværfaglig praksis
– Videnskabelige tiltag
– Det generelle samfund
– Mennesket, som det handler om.

Vi har stadig så meget at lære om og af målgruppen de svært overvægtige. For at kunne forstå, udvikle og sammensætte den hensigtsmæssige forebyggende indsats, bør vi inkludere målgruppen meget mere i konkrete tiltag.

Konkrete tiltag, som vi kender dem fra forløbsprogrammer og kliniske retningslinjer fra andre større diagnosegruppe fx diabetes, KOL, hjerte-karlidelser osv.

* Tekst taget fra skema fra Sharma AM, Padwal R., Obesity Is A Sign – Over-Eating Is A Symptom: An Actiological Framework For The Assessment And Mangement Of Obesity.

Oves Rev. 2010; 11:362-270

 

1. Opgør med stigma

Der skal gøres op med skyld, skam og fordomme omkring svær overvægt. Stigmatiseringen har store personlige konsekvenser med forringet livskvalitet, isolation og psykiske problemer. Og stigma kan i sig selv være en hindring for et vægttab.

Henrik: 

Jeg er ikke doven og uintelligent

“For mig er det vigtigt, at folk forstår, at overvægt kan skyldes mange ting. Svær overvægt er ikke kun et udtryk for forkert spisning. Det kan også skyldes en genetisk sygdom.

Bare fordi jeg er stor, betyder det ikke, at jeg er doven og uintelligent. Og det betyder slet ikke, at jeg er ligeglad. Jeg har oplevet ældre mennesker på gaden pege fingre ad mig og hvisketiske, når jeg går forbi.

Jeg har også oplevet af blive filmet på mobil af almindelige mennesker, der kører forbi i bil med vinduet rullet ned. Det er så respektløst! Hvis folk har et problem med min vægt, så spørg indtil, hvorfor det er, jeg ser sådan ud. Jeg fortæller gerne. Men lad vær med at tro, jeg er uintelligent eller ligeglad.

Fokus på næringsindhold frem for kalorieindtag

For mig at se, er fordomme om svær overvægt og behandlingen af det også udbredt blandt diætister. Jeg ved ikke, hvor mange diætister jeg har mødt på min vej, der udelukkende fokuserede på mit kalorieindtag.

Selvfølgelig var der for år tilbage ting jeg ikke var klar over i forhold til mit madindtag. Men det var først da jeg fik en kostvejleder tilknyttet, som fokuserede på madens indhold, altså næringsindholdet fremfor kalorierne, at det havde en effekt på min vægt. Jeg tabte 100 kg.

Jeg vil råde andre svært overvægtige til at opsøge egen læge eller en anden specialist for at få vished om de måske virkeligheden har en genetisk sygdom, der påvirker kroppens funktioner. Og så er jeg ikke så begejstret for ordet ”Overvægtsalliancen”, men jeg støtter op om en national strategi, hvor vi svært overvægtige selvfølgelig skal have taletid og tages med på råd”.

 

Terapeut, Cobi Rehab:

Sundhedsprofessionelle mangler viden om det bariatriske felt som fagområde

“Stigmatiseringen af svært overvægtige patienter sker oftest som følge af manglende eller sporadisk viden om det bariatriske felt som fagområde, og derfor oplever jeg som ergoterapeut og underviser en stigende interesse i undervisning i bariatri. Både på begynderniveau, hvis man kan sige det sådan, og for de sundhedsprofessionelle med erfaring inden for bariatri. Jeg tror, det handler meget om, at du som sundhedsprofessisonel ikke føler dig ”klædt godt nok på” til at udføre behandling, pleje eller træning.

Du skal dagligt indgå kompromiser på grund af manglede adgang til udstyr udviklet og tilpasset til bariatrisk pleje. Du mangler måske også viden om behandling og træning af bariatriske patienter på din afdeling.  Det skaber et utrygt arbejdsmiljø for dig, men også for den bariatriske patient, der måske udsættes for uhensigtsmæssig pleje. Uvidenhed og utrygheden forstærker og påvirker brugen af stigma.

Bariatri ud fra et 360° perspektiv

Mit bedste bud på nedbrydning af tabu og stigma er endnu mere oplysning og viden om bariatri ud fra et 360 ° perspektiv. Det er et komplekst område, som indeholder mange sundhedsfaglige aspekter udfordringer og specialer. Færre tabu og mindre stigmatisering får vi ved at inddrage den bariatriske patient, som er og bliver hovedaktøren i deres eget liv. Tro mig, den bariatriske patient har rigtig mange ”fif” i ærmet, som bruges i hverdagslivets aktiviteter. At inddrage den bariatriske patient fører til forståelse og gensidig respekt patient og personalegruppe mellem.

Til slut skal vi som sundhedsprofessisonelle huske på, at det hverken er eller bliver ulovligt at være overvægtig, og at vi uanset vægt har samme rettigheder”.

Forslag til mere information om bariatri på vores website

– Cobi Rehabs indretning af bariatristuer på Vikærgården i Aarhus

– Artiklen Bariatric Space, Technology and Design – An International Round Table publiceret i det ansete amerikanske tidsskrift “Workplace Health & Safety” med bidrag af Malene Alexandrowiz.

– Oversigt over Cobi Rehabs hjælpemidler til bariatri

 

Kontakt os på mail cobi@cobi.dk eller på telefon 7025 2522, hvis du ønsker at afprøve et eller flere af de batiatriske hjælpemidler. Kontakt os også, hvis du ønsker at booke en undervisningsseance med fokus på bariatriske problemstillinger på din arbejdsplads.