Patientkategorier

Patientkategorier er en opdeling for overblikkets skyld, og du vil kunne finde hjælpemidler, der figurerer i mere end en patientkategori.

Hjælpemidler til patientkategori “Bariatri”

Vores bariatriske hjælpemidler er gennemtænkte, stærke og funktionelle hjælpemidler, der kan håndtere en brugervægt op til 325 kg (med få undtagelser). En lang række af de bariatriske hjælpemidler er desuden designet af danske tearepuet og ingeniører.

Den bariatriske borger savner ofte mobilitet og selvstændighed og har brug for at vedligeholde ressourcer eller genvinde tabte.

Målet med hjælpemidlerne er, at den bariatriske bruger opnår både bedre sidde- og liggekomfort og hurtigere rehabilitering. Hjælpemidlerne er ergonomisk designet.

Hjælpemidler til patientkategori “Demens – de sene stadier og Neurologiske sygdomme”

Hjælpemidler i patientkategorier som Demens – de sene stadier og Neurologiske sygdomme sikrer de bedste positioneringsløsninger for immobile mennesker.

Behovet for fleksibilitet i liggende og siddende positionering er stort i denne gruppe, og derfor er hjælpemidlerne også designet ud fra ønsket om maksimal funktionalitet og så mange indstillingsmuligheder som muligt.

Cobi Rehabs hjælpemidler til Demens – de sene stadier og Neurologiske sygdomme kan bidrage til mere tryghed og ro, og mindre grad af isolation for mennesker med demens eller andre neurologiske sygdomme. Hjælpemidlerne kan også tilføre flere sansestimuli, og dermed mere livskvalitet.

Hjælpemidler til patientkategori “Geriatrisk rehabilitering” og “Palliation”

Hjælpemidler til til de to patientkategorier “Geriatrisk rehabilitering” og “Palliation” minder i deres design og funktion om hjælpemidlerne til Neurologiske sygdomme. Derfor vil de pågældende hjælpemidler også være at finde under denne patientkategori.

Alle vores hjælpemidler i de forskellige patientkategorier er CE-mærkede og findes på HMI-basen.