+45 7025 2522
I

Youtube kanal

Introduktion TUMLE dentalkuddar

TUMLE dentalkuddar för äldre

TUMLE dentalkuddar för barn

Tumle –
Positionering vid ensidig funktionsnedsättning

Tumle – Positionering i sidoläge

Tumle – Positionering i ryggläge

Tumle – Positionering i komfortrullstol

Tumle – Positionering i hygienstol