Bariatristuer indrettet af Cobi Rehab

Bariatristuer på Vikærgården 

Rehabiliteringscenteret Vikærgården i Aarhus og Cobi Rehab har med stor succes afsluttet et  samarbejde omkring indretningen af to bariatristuer til rehabilitering af bariatriske brugere.

Stuerne er tiltænkt svært bariatriske brugere i Aarhus Kommune, som efter et sygdomsforløb har brug for træning og pleje.

Stuerne er fleksibelt indrettet med hjælpemidler, som alle kan tilpasses den individuelle brugers ressourcer, behov og funktionsniveau i forbindelse med et rehabiliteringsforløb på Vikærgården.

Derudover er stuerne indrettet ud fra de pladskrav, som er anbefalet til bariatriske brugere.

Indretningens betydning for bruger og plejepersonalet

Alle hjælpemidler på stuerne er udviklet og testet til bariatriske brugere. Det sikrer de bariatriske en langt bedre og efektiv rehabilitering.

Hjælpemidlerne har desuden fokus på sikkerhed både for brugeren og plejepersonalet. Det sikrer personalet et bedre arbejdsmiljø, så tunge løft og skub undgås eller mindskes.

Kontakt Cobi Rehab på 7025 2522 eller på cobi@cobi.dk, hvis du vil høre mere om indretning af bariatristuer.

 

Samarbejdet mellem Cobi Rehab og Vikærgården

Siden år 2000 har Cobi Rehab specialiseret sig i lejringsløsninger, der forbedrer livskvaliteten for bariatriske brugere. Bariatriprodukterne bliver løbende videreudviklet og nye kommer til. En vigtig pointe i den sammenhæng er, at hjælpemidler til bariatriske brugere bliver tilpasset til målgruppen og ikke omvendt. Det giver brugerne mulighed for at vedligeholde og eventuelt genvinde tabte ressourcer.

Det har været utroligt spændende og givende at samarbejde med Vikærgården omkring indretningen af bariatri stuerne. Vi har haft en utrolig god dialog med personalet på Vikærgården, som har modtaget undervisning i de udvalgte produkter.

Personalet har også været meget interesseret i ny viden på bariatri området og deltog i BRC2015 (3rd Bariatric Rehabilitation Congress i København 2015). At der nu findes to bariatristuer i Danmark er en længe ventet drøm, der er gået i opfyldelse, udtaler (tidligere ergoterapeut hos Cobi Rehab) Malene Alexandrowiz.

Vi bliver ofte kontaktet i forhold til råd og vejledning samt undervisning og deltager i opgaver som eksterne konsulenter på individuelle opgaver med bariatriske brugere. For eksempel har vi med udvikling og test også haft samarbejde med bla. Region Midt og Region Syd i forbindelse med projekt Lillebælt.

Vi er altid glade for at blive spurgt, så vi kan bidrage med vores store viden og ekspertise indenfor bariatri og i tilfældet med Vikærgården har det været en stor tilfredsstillelse at opleve, hvordan alle refleksionerne forud for produktionen af bariatriprodukterne nu er realiseret i bariatristuerne til gavn for bariatriske brugere, fortæller Malene Alexandrowiz.

Malene Pernille Alexandrowiz, tidligere ergoterapeut hos Cobi Rehab.

Afprøvning af bariatriske hjælpemidler til bariatriske brugere

Kontakt os, hvis du ønsker en afprøvning af et eller flere af vores bariatriske hjælpemidler.

Send en mail til cobi@cobi.dk eller ring 70 25 25 22

Undervisning i bariatri og hjælpemidler

Vi skræddersyer undervisningen til dig og dine kolleger om fx:
– Kropstyper
– Kommunikation, observation og interview
– Individuelle mål, opfølgning og evt. nye mål med fokus på rehabilitering
– Måltagning af den bariatriske bruger
– Fysiske rammer
– Arbejdsmiljø

Du kan også prøve vores specialudviklede bariatrisk simulationsdragt, som bidrager til bedre forståelse og indlæring af en bariatrisk brugers færdigheder.

Send en mail til cobi@cobi.dk eller ring 70 25 25 22

Her ser du et udvalg af de hjælpemidler, som kan bruges på en bariatristue