+45 7025 2522

Bariatri stuer

Cobi Rehab indretter bariatri stuer på Vikærgården

Rehabiliteringscenteret Vikærgården i Aarhus og Cobi Rehab har samarbejdet omkring indretningen af 2 bariatristuer til rehabilitering af bariatriske brugere.

Bariatri stuerne på Vikærgården 

Bariatri stuerne er indrettet med fokus på rehabilitering og træning af bariatriske brugere i Aarhus Kommune, som efter et sygdomsforløb har brug for træning og pleje.

Stuerne er fleksibelt indrettet med bariatriske hjælpemidler, som alle kan tilpasses den individuelle brugers ressourcer, behov og funktionsniveau i forbindelse med et rehabiliteringsforløb på Vikærgården. Derudover er stuerne indrettet ud fra de pladskrav, som er anbefalet til bariatriske brugere.

Bariatri stuernes betydning for bruger og plejepersonalet

Bariatri stuerne indrettes og tilpasses med de relevante XXL-Rehab hjælpemidler, som den enkelte bruger har behov for med fokus på træning og rehabilitering. Dette har en stor betydning for brugerens mulighed for at genvinde fysiske, psykiske og sociale ressourcer samt funktioner.

De udvalgte XXL-Rehab hjælpemidler er alle udviklet og testet til bariatriske personer. Alle med fokus på sikkerhed både for brugeren og plejepersonalet.

Alt i alt er bariatri stuerne således en win-win situation for alle parter. Plejepersonalet har fået et forbedret arbejdsmiljø, og svært overvægtige brugere tilsikres en langt bedre rehabilitering.

Samarbejdet mellem Cobi Rehab og Vikærgården

Siden år 2000 har Cobi Rehab specialiseret sig i lejringsløsninger, der forbedrer livskvaliteten for bariatriske brugere. XXL-Rehab produkterne bliver løbende videreudviklet og nye kommer til. En vigtig pointe i den sammenhæng er, at hjælpemidler til bariatriske brugere bliver tilpasset til målgruppen og ikke omvendt. Det giver brugerne mulighed for at vedligeholde og eventuelt genvinde tabte ressourcer.

Det har været utroligt spændende og givende at samarbejde med Vikærgården omkring indretningen af bariatri stuerne. Vi har haft en utrolig god dialog med personalet på Vikærgården, som har modtaget undervisning i de udvalgte produkter.

Personalet har også været meget interesseret i ny viden på bariatri området og deltog i BRC2015 (3rd Bariatric Rehabilitation Congress i København 2015). At der nu findes 2 bariatri stuer i Danmark er en længe ventet drøm, der er gået i opfyldelse, udtaler ergoterapeut og Head of Teaching and Research Cobi Academy Malene Alexandrowiz.

Vi bliver ofte kontaktet i forhold til råd og vejledning samt undervisning og deltager i opgaver som eksterne konsulenter på individuelle opgaver med bariatriske brugere. For eksempel har vi med udvikling og test også haft samarbejde med bla. Region Midt og Region Syd i forbindelse med projekt Lillebælt.

Vi er altid glade for at blive spurgt, så vi kan bidrage med vores store viden og ekspertise indenfor bariatri og i tilfældet med Vikærgården har det været en stor tilfredsstillelse at opleve, hvordan alle refleksionerne forud for produktionen af XXL-Rehab produkterne nu er realiseret i bariatri stuerne til gavn for bariatriske brugere, fortæller Malene Alexandrowiz.

Malene Pernille Alexandrowiz, Ergoterapeut og Head of Teaching and Research Cobi Academy

Afprøvning af XXL-Rehab hjælpemidler til bariatriske brugere

Kontakt os, hvis du ønsker en afprøvning af et eller flere af vores bariatriske hjælpemidler.

Send en mail til cobi@cobi.dk eller ring 70 25 25 22

Undervisning i bariatri og hjælpemidler

Vi skræddersyer undervisningen til dig og dine kolleger om fx:
– Kropstyper
– Kommunikation, observation og interview
– Individuelle mål, opfølgning og evt. nye mål med fokus på rehabilitering
– Måltagning af den bariatriske bruger
– Fysiske rammer
– Arbejdsmiljø

Du kan også prøve vores specialudviklede XXL-Rehab Simulationsdragt, som bidrager til bedre forståelse og indlæring af en bariatrisk brugers færdigheder.

Send en mail til cobi@cobi.dk eller ring 70 25 25 22

Her ser du et udvalg af de hjælpemidler, som kan bruges på en bariatri stue