800 000 lider af svær overvægt i Danmark

feb 14, 2020Bariatri, Patientkategorier

På det politiske topmøde i november i København blev det debatteret, hvordan vi får knækket kurven, så færre børn, unge og voksne ender i kategorien “svært overvægtig”.

Overvægtalliancen, bestående af flere nationale eksperter i fedme-relaterede problematikker, kom med deres bud på en national strategi pegende på en række konkrete tiltag inden for fire spor:

1.) Opgør med stigma
2.) Forebyggelse af svær overvægt
3.) Styrket behandling til mennesker med svær overvægt
4.) Forskning og ny viden

Bariatri er et fagområde, hvor Cobi Rehab er anerkendt nationalt og internationalt for vores store viden og vores specialudviklede hjælpemidler til rehabilitering af bariatriske (svært overvægtige) brugere. Derfor har vi også en holdning til Overvægtsalliancens udspil.

Klik på Læs mere-knappen og få ergoterapeut Malene Alexandrowiz og vores bariatriske husmodel Henriks personlige kommentarer til de tre første spor.

Vi lægger løbende nye kommentarer ind.